Skip directly to content

Kvaliteta proizvoda

Pfizer je posvećen razvoju sigurnih i učinkovitih proizvoda, koji uključuju lijekove, biološke lijekove, cjepiva te medicinske proizvode.

Stremimo stalnom poboljšanju kvalitete naših proizvoda te povećanju povjerenja naših pacijenata.

Povratne su informacije od strane pacijenata, ljekarnika i liječnika veoma važne za Pfizer. Pozivamo Vas da nam se obratite ukoliko niste u potpunosti zadovoljni s upotrebom nekog od naših proizvoda.

Sve prijave se evaluiraju te se, upravo zahvaljujući njima, provode stalna unapređenja pakiranja, označavanja i proizvodnog procesa. Svi se Pfizerovi proizvodi proizvode u skladu s Dobrom Proizvođačkom Praksom te zadovoljavaju stroge propise koje postavlja Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

Ukoliko nas želite obavijestiti o primjedbi na kvalitetu naših proizvoda, molimo, pošaljite e-mail na reklamacije.hrvatska@pfizer.com.