Skip directly to content

Rad s bolesnicima

Udruge bolesnika nastoje poboljšati kvalitetu života ljudi koji boluju od određenih bolesti ili zdravstvenih poremećaja. One pružaju podršku i informacije za bolesnike, njegovatelje i njihove obitelji te međusobno povezuju ljude sa sličnim iskustvima.

Većina ljudi poznaje nekoga tko se je u određenom trenutku obratio udruzi bolesnika. Udruge bolesnika također nastoje bolesnicima koje zastupaju omogućiti više standarde zdravstvene skrbi i pristupa liječenju.

Tvrtka Pfizer uvjerena je da je važno osigurati financijsku podršku navedenim organizacijama i da na ovaj način dajemo svoj doprinos i podršku njihovom radu. Zajedno s udrugama bolesnika također prikupljamo sredstva i s njima surađujemo na posebnim projektima u kojima nalazimo zajedničke interese. Udruge bolesnika također žele i trebaju biti upoznate s novim lijekovima koji bi mogli koristiti bolesnicima koje zastupaju. Ako nas zamole da im pružimo te informacije, pružit ćemo ih sa zadovoljstvom u skladu s regulatornim ograničenjima koja smo dužni poštivati.

Naš stav je da nam rad s udrugama bolesnika omogućuje da bolje shvatimo potrebe bolesnika, što nam pomaže u osiguranju kvalitetnijih informacija za bolesnike ili programa za kontroliranje bolesti.

U uspostavljanju dijaloga i radu s udrugama bolesnika uvažavamo njihovu neovisnost i vjerodostojnost.

Kao članovi Europske federacije farmaceutske industrije i udruga(skraćeno engl. EFPIA) dužni smo predočiti popis udruga bolesnika kojima pružamo financijsku podršku i/ili značajnu podršku koja nije financijske prirode, zajedno s opisom prirode podrške i navođenjem njezine novčane vrijednosti. U slučajevima pružanja značajne podrške koja nije financijske prirode, zbog čega nismo u mogućnosti navesti novčanu vrijednost, dužni smo jasno navesti novčanu protuvrijednost podrške.

Dužni smo također i predočiti popis udruga bolesnika koje su se ugovorom obvezale pružati nam značajne usluge , zajedno s opisom prirode ponuđenih usluga.

Prilikom financiranja udruge bolesnika tvrtka Pfizer jamči da neovisnost udruge nije ugrožena i da ne ovisi o sredstvima koja im pružamo.