Skip directly to content

Transparentnost

Društvo Pfizer zauzima se  za potpunu transparentnost odnosa i suradnje farmaceutske industrije sa zdravstvenim organizacijama  i zdravstvenim radnicima  i zato se u skladu s Kodeksom o  transparentnosti  obvezuje na javnu objavu prijenosa vrijednosti prema zdravstvenim organizacijama  i zdravstvenim radnicima.

                Prijenos vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:

 • donacije
 • troškovi koji nastanu u vezi sastanaka koji su uplaćeni izravno zdravstvenim organizacijama ili trećim osobama, uključujući i troškove upućivanja zdravstvenih radnika na sastanke i međunarodne sastanke, kao što su, primjerice
  • troškovi kotizacija za registraciju na stručnim sastancima
  • iznos sponzorstva iz ugovora o sponzorstvu između proizvođača lijeka zdravstvene organizacije ili treće osobe koja u ime i za račun zdravstvene organizacije organizira sastanak
  • troškovi putovanja i smještaja
 • iznosi iz ugovora između proizvođača lijekova i zdravstvenih organizacija temeljem kojih odnosne zdravstvene organizacije proizvođaču lijeka pružaju bilo koju vrstu usluga, a koji su  dopušteni  pod uvjetom da se odnosne usluge pružaju u zdravstveno-zaštitne, edukativne ili istraživačke svrhe, i da usluge nisu sredstvo za poticanje preporučivanja, propisivanja, kupnje, nabave, prodaje ili izdavanja lijeka.
 • iznosi svih ostalih primitaka koji se ne mogu podvesti pod  navedene kategorije aktivnosti, a u  kojem će se slučaju odvojeno objaviti  vrijednost isplaćene naknade za usluge od  vrijednosti troškova vezanih uz izvršavanje odnosne usluge, ako su ugovoreni.

          Prijenos vrijednosti u korist zdravstvenih radnika, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:

 • troškovi kotizacija za registraciju na stručnim sastancima
 • troškovi putovanja i smještaja
 • iznos naknada za usluge zdravstvenih radnika kao što su održavanje predavanja i govora na sastancima i predsjedavanje sastancima, zatim sudjelovanje u medicinskim znanstvenim istraživanjima, kliničkim ispitivanjima ili treninzima i sudjelovanje na sastancima savjetodavnih tijela i u istraživanju tržišta
 •  iznosi svih ostalih primitaka koji se ne mogu podvesti pod naprijed navedene kategorije aktivnosti, a u  kojem će se slučaju odvojeno objaviti  vrijednost isplaćene naknade za usluge od  vrijednosti troškova vezanih uz izvršavanje odnosne usluge, ako su ugovoreni.

           Prijenosi vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja:

Prijenosi vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja izvršeni tijekom svakog Izvještajnog razdoblja objavljuju se zbirno. Svi podmireni troškovi koji su nedvojbeno vezani uz aktivnosti istraživanja i razvoja smiju se uključiti u zbirni izvještaj u kategoriji „Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

Objavljivanje ove informacije je samo u svrhu transparentnosti, kao što je pobliže objašnjeno u Pfizerovoj Politici privatnosti zdravstvenih radnika u Europskom gospodarskom prostoru u (odjeljku „Otkrivanja prijenosa vrijednosti“). Ovo nije opća autorizacija onima koji pristupaju mrežnom mjestu radi obavljanja daljnje obrade podataka zdravstvenih radnika (HCP), kao što je kombiniranje s informacijama objavljenim na drugim mrežnim mjestima.

2018 - Prikaz metodologije i javna objava prijenosa vrijednosti

Prikaz metodologije koja se primjenjuje u pripremi izvještaja o prijenosu vrijednosti i načinu identifikacije prijenosa vrijednosti za svaki od pojedinačnih oblika suradnje za kalendarsku godinu 2018.

Javna objava prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2018. godinu.

Pfizer je potvrdio da konačni izvještaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prijenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima, u skladu sa zahtjevima usvojenim od strane Europske federacije farmaceutske industrije i udruga, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa.

2017 - Prikaz metodologije i javna objava prijenosa vrijednosti

Prikaz metodologije koja se primjenjuje u pripremi izvještaja o prijenosu vrijednosti i načinu identifikacije prijenosa vrijednosti za svaki od pojedinačnih oblika suradnje za kalendarsku godinu 2017.

Javna objava prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2017. godinu.

Pfizer je potvrdio da konačni izvještaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prijenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima, u skladu sa zahtjevima usvojenim od strane Europske federacije farmaceutske industrije i udruga, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa

2016 - Prikaz metodologije i javna objava prijenosa vrijednosti

Prikaz metodologije koja se primjenjuje u pripremi izvještaja o prijenosu vrijednosti i načinu identifikacije prijenosa vrijednosti za svaki od pojedinačnih oblika suradnje za kalendarsku godinu 2016.

Javna objava prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2016. godinu.

Pfizer je potvrdio da konačni izvještaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prijenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima, u skladu sa zahtjevima usvojenim od strane Europske federacije farmaceutske industrije i udruga, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa