Skip directly to content

Transparentnost kliničkih podataka

Pfizer se obvezao na transparentnost u svim svojim aktivnostima.

Naša je odgovornost otvorenost i iskrenost prema klijentima, zainteresiranim strankama i javnosti, koju osiguravamo opsežnim radnim procedurama  u svim našim područjima djelovanja.

Smatramo bitnim omogućiti ispitivačima, sudionicima istraživanja, regulatornim tijelima i ostalima koji djeluju za dobrobit bolesnika pristup podacima o kliničkim ispitivanjima koji unaprjeđuju medicinsko znanje. Također je bitno da pristupanje podacima funkcionira na način da se zaštiti privatnost bolesnika, očuva nadležnost regulatorne vlasti i nastavi poticanje pojedinaca koji podatke sakupljaju za provođenje novih ispitivanja.

Rezultate naših kliničkih ispitivanja objavljujemo javno, bez obzira na to jesu li rezultati neutralni, negativni ili pozitivni. Podatke koji su prikupljeni u kliničkim ispitivanjima koje sponzoriramo također dijelimo s dobrovoljcima koji u ispitivanjima sudjeluju, ispitivačima i ostalim pojedincima.

Kao odgovor na znanstveno utemeljene istraživačke prijedloge,  omogućujemo siguran pristup anonimnim podacima o bolesnicima. Već neko vrijeme dijelimo ishode naših istraživačkih aktivnosti pritom ispunjavajući stroge kriterije za koje smatramo da su važni za osiguranje sigurnog korištenja podataka.