TRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRIJENOSA VRIJEDNOSTI

Društvo Pfizer zauzima se za potpunu transparentnost odnosa i suradnje farmaceutske industrije sa zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima i zato se u skladu s Kodeksom o transparentnosti obvezuje na javnu objavu prijenosa vrijednosti prema zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima.

Prijenos vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija, obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:

Donacije i prilozi za obrazovanje. Donacije i prilozi za obrazovanje zdravstvenih organizacija u svrhu potpore zdravstvenoj zaštiti, uključujući donacije, doprinose za obrazovanje ustanovama, organizacijama ili udrugama koje čine zdravstveni djelatnici i/ili pružatelji zdravstvenih usluga.

Doprinosi za pokrivanje troškova povezanih s događajima. Doprinosi za pokrivanje troškova, povezanih s događajima, uključujući sponzorstvo sudjelovanja zdravstvenog djelatnika preko zdravstvene organizacije poput:

 • kotizacije
 • sponzorskih ugovora sa zdravstvenim djelatnikom ili trećom osobom koju imenuje zdravstvena organizacija za upravljanje događajem
 • troškovi puta i smještaja

Naknade za usluge i savjetovanje.

Prijenos vrijednosti u korist zdravstvenih djelatnika obuhvaća sve isplate izvršene u vezi sa sljedećim aktivnostima:

Doprinos za pokrivanje troškova povezanih s događajima poput:

  • kotizacije
  • troškova put i smještaja

  Naknade za usluge i savjetovanje.

  Prijenosi vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja:

  Prijenosi vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja izvršeni tijekom svakog izvještajnog razdoblja objavljuju se zbirno. Svi podmireni troškovi koji su nedvojbeno vezani uz aktivnosti istraživanja i razvoja smiju se uključiti u zbirni izvještaj u kategoriji „Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

  Objavljivanje ove informacije je samo u svrhu transparentnosti, kao što je pobliže objašnjeno u Pfizerovoj Politici privatnosti zdravstvenih radnika u Europskom gospodarskom prostoru (u odjeljku „Otkrivanja prijenosa vrijednosti“). Ovo nije opća autorizacija onima koji pristupaju mrežnom mjestu radi obavljanja daljnje obrade podataka zdravstvenih radnika (HCP), kao što je kombiniranje s informacijama objavljenim na drugim mrežnim mjestima.

  2021. - Prikaz metodologije i javna objava prijenosa vrijednosti

  Svaka članica javno objavljuje prijenos vrijednosti za istraživanje i razvoj za svako izvještajno razdoblje. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove točke mogu se uključiti u konsolidirano izvještavanje pod kategorijom „Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

  Prikaz metodologije koja se primjenjuje u pripremi izvještaja o prijenosu vrijednosti i načinu identifikacije prijenosa vrijednosti za svaki od pojedinačnih oblika suradnje za kalendarsku godinu 2021.
  Javna objava prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2021. godinu.
  Pfizer je potvrdio da konačni izvještaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prijenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima, u skladu sa zahtjevima usvojenim od strane Europske federacije farmaceutske industrije i udruga, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa.

  2020. - Prikaz metodologije i javna objava prijenosa vrijednosti

  Svaka članica javno objavljuje prijenos vrijednosti za istraživanje i razvoj za svako izvještajno razdoblje. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove točke mogu se uključiti u konsolidirano izvještavanje pod kategorijom „Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja“. 
  ​​​​​​​
  Prikaz metodologije koja se primjenjuje u pripremi izvještaja o prijenosu vrijednosti i načinu identifikacije prijenosa vrijednosti za svaki od pojedinačnih oblika suradnje za kalendarsku godinu 2020.
  Javna objava prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2020. godinu.
  Pfizer je potvrdio da konačni izvještaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prijenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima, u skladu sa zahtjevima usvojenim od strane Europske federacije farmaceutske industrije i udruga, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa.

  2019. - Prikaz metodologije i javna objava prijenosa vrijednosti

  Svaka članica javno objavljuje prijenos vrijednosti za istraživanje i razvoj za svako izvještajno razdoblje. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove točke mogu se uključiti u konsolidirano izvještavanje pod kategorijom „Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

  Prikaz metodologije koja se primjenjuje u pripremi izvještaja o prijenosu vrijednosti i načinu identifikacije prijenosa vrijednosti za svaki od pojedinačnih oblika suradnje za kalendarsku godinu 2019.
  Javna objava prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2019. godinu.
  Pfizer je potvrdio da konačni izvještaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prijenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima, u skladu sa zahtjevima usvojenim od strane Europske federacije farmaceutske industrije i udruga, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa.

  PP-UNP-HRV-0009
  O NAMANAŠA POVIJESTODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRIJENOSA VRIJEDNOSTITERAPIJSKA PODRUČJAKRIVOTVORENI LIJEKOVISIGURNOST LIJEKOVAIZVJEŠTAVANJE O NUSPOJAVAMAKVALITETA PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LIJEKOVARAZVOJNA LINIJA TVRTKE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA